Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Organisatie

Organisatie

Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs


Salomo, dat is de naam van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De stichting is de overkoepelende organisatie en tevens het bestuur en bevoegd gezag van 17 christelijke en interconfessionele basisscholen in deze regio en de rechtsopvolger van de vereniging VCPO Zuid-Kennemerland. In augustus 2006 is de overstap gemaakt naar de stichting als rechtsvorm. 

Deze overgang vormde de aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe naam. Via een ludieke actie gingen ruim 2.300 kinderen van de aangesloten scholen aan de slag om een passende naam voor de nieuwe stichting te bedenken. Dat is dus Salomo geworden. De naam Salomo past prima bij de stichting. Uit de honderden inzendingen viel Salomo op omdat het een naam is die goed klinkt, voldoet aan alle vooraf gestelde voorwaarden en bovendien goed past bij het onderwijs. Ook is het erg plezierig dat de naam is aangereikt door de kinderen, om wie immers alles draait.

Het sluit aan bij wat Salomo als de belangrijkste drijfveer ziet: 
In alles wat wordt gedaan staat het belang van de kinderen voorop! 

De stichting heeft een lange en rijke voorgeschiedenis, die teruggaat tot 1884, toen zij als vereniging werd opgericht. Inmiddels telt de stichting 17 basisscholen en is ze uitgegroeid tot een professionele en eigentijdse onderwijsorganisatie, actueel en volop in ontwikkeling, net zoals het primair onderwijs zelf. Salomo telt ongeveer 5000 leerlingen en 450 medewerkers, onder wie veel parttimers.

kunstwerken

De mooiste kunstwerken van de Salomo-leerlingen.

Hidde uit groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool tekende een beer met op zijn buik het Salomo-logo en in zijn hand een hele coole lolly. 

meer kunstwerken